Uddannelse er det at lære viden , færdigheder og indlære holdninger. Uddannelse kan være af almen karakter som erfaring , dømmekraft og visdom , eller være mere målrettet til bestemte områder. 

værksted med skomager hvor der reparares mange skomærker hvor udbejdning af fejl og mangler på støvler eller hæle skader løses

biler

coaching

xx